Δημοσίευση

A prefix brachial plexus with two trunks and one anterior cord

ΤίτλοςA prefix brachial plexus with two trunks and one anterior cord
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsNatsis, K., Piagkou M., Totlis T., & Kapetanakis S.
JournalFolia Morphologica
Volume79
Issue2
Pagination402 - 406
Date PublishedFeb-06-2020
ISSN0015-5659
URLhttps://journals.viamedica.pl/folia_morphologica/article/view/62882https://journals.viamedica.pl/folia_morphologica/article/viewFile/62882/51046
DOI10.5603/FM.a2019.0081
Short TitleFolia Morphol

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.