Δημοσίευση

A prefix brachial plexus with two trunks and one anterior cord.

ΤίτλοςA prefix brachial plexus with two trunks and one anterior cord.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsNatsis, K., Piagkou M., Totlis T., & Kapetanakis S.
JournalFolia Morphol (Warsz)
Volume79
Issue2
Pagination402-406
Date Published2020
ISSN1644-3284
Abstract

The brachial plexus presents a great variability in formation, division and branching pattern. Its variants are of immense importance during axillary and arm surgery and nerve blockade. The current case highlights a unilateral atypical formation of brachial plexus, the so called prefix, in which the C4 root contributed a large branch to the superior trunk and further anastomosis with the inferior trunk. Thus, the prefix or high brachial plexus consisted of a superior and inferior trunk and one anterior cord. Coexisting neural and arterial variations are also discussed in relation to the data literature.

DOI10.5603/FM.a2019.0081
Alternate JournalFolia Morphol (Warsz)
PubMed ID31322725

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.