Δημοσίευση

Preservation of greater auricular nerve during parotidectomy: sensation, quality of life, and morbidity issues. A systematic review.

ΤίτλοςPreservation of greater auricular nerve during parotidectomy: sensation, quality of life, and morbidity issues. A systematic review.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsGeorge, M., Karkos P. D., Dwivedi R. C., Leong S. C., Kim D., & Repanos C.
JournalHead Neck
Volume36
Issue4
Pagination603-8
Date Published2014 Apr
ISSN1097-0347
Λέξεις κλειδιάCervical Plexus, Ear, External, Humans, Parotid Gland, Postoperative Complications, Quality of Life, Sensation Disorders, Touch
Abstract

BACKGROUND: Our objectives were to assess the evidence of preservation of the greater auricular nerve in parotidectomy with regard to morbidity and quality of life.METHODS: This was a systematic review. Inclusion criteria were: English literature, prospective and retrospective studies. Exclusion criteria were: single case reports, "teaching" reviews. Outcome measures were: tactile sensation, pain, thermal sensitivity, and quality of life.RESULTS: Although quality of life does not seem to be adversely affected when the greater auricular nerve is sacrificed, preservation of the posterior branch was recommended in 8 studies. When preserving the nerve, the incremental operative time increase is no more than 10 to 5 minutes after a rapid learning curve.CONCLUSIONS: There is level Ib evidence that preservation of the greater auricular nerve minimizes the postoperative sensory disturbance and should be considered whenever tumor clearance is not compromised. There is no evidence that overall quality of life is affected when the greater auricular nerve is sacrificed.

DOI10.1002/hed.23292
Alternate JournalHead Neck
PubMed ID23766239

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.