Δημοσίευση

Prevalence and sociodemographic correlates of addictive substances use among medical school students.

ΤίτλοςPrevalence and sociodemographic correlates of addictive substances use among medical school students.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsSpyridi, S., Diakogiannis I., Ierodiakonou-Benou I., Arsenopoulos A., Tsiapakidou S., Amaslidou A., & Kaprinis G.
JournalHippokratia
Volume15
Issue3
Pagination280-1
Date Published2011 Jul
ISSN1790-8019
Alternate JournalHippokratia
PubMed ID22435033
PubMed Central IDPMC3306042

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.