Δημοσίευση

Prevention of parastomal hernia. Is it possible?

ΤίτλοςPrevention of parastomal hernia. Is it possible?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsBallas, K. Dimitrios, Rafailidis S. F., Symeonidis N., & Sakadamis A. K. M.
JournalAnn Surg
Volume251
Issue2
Pagination385; author reply 385-6
Date Published2010 Feb
ISSN1528-1140
Λέξεις κλειδιάColostomy, Hernia, Abdominal, Humans, Surgical Mesh
DOI10.1097/SLA.0b013e3181cb8918
Alternate JournalAnn. Surg.
PubMed ID20010082

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.