Δημοσίευση

Primary intestinal lymphangiectasia: is it always bad? Two cases with different outcome.

ΤίτλοςPrimary intestinal lymphangiectasia: is it always bad? Two cases with different outcome.
Publication TypeJournal Article
AuthorsXinias, I., Mavroudi A., Sapountzi E., Thomaidou A., Fotoulaki M., Kalambakas A., Karypidou E., Kollios K., Pardalos G., & Imvrios G.
PubMed ID23626516
PubMed Central IDPMC3617964

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.