Δημοσίευση

Primary malignant melanoma of the ascending colon.

ΤίτλοςPrimary malignant melanoma of the ascending colon.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsMiliaras, S., Ziogas I. A., Mylonas K. S., & Papadopoulos V. N.
JournalBMJ Case Rep
Volume2018
Date Published2018 Mar 09
ISSN1757-790X
Λέξεις κλειδιάAbdomen, Abdominal Pain, Aftercare, Aged, Biomarkers, Tumor, Chemotherapy, Adjuvant, Colectomy, Colon, Ascending, Colonic Neoplasms, Diarrhea, Female, Humans, Laparotomy, MART-1 Antigen, Melanoma, Melanoma-Specific Antigens, Rare Diseases, S100 Proteins, Tomography, X-Ray Computed, Treatment Outcome, Vimentin
Abstract

Malignant gastrointestinal melanoma is usually a metastatic lesion. We report the case of a 67-year-old female patient who presented with intermittent abdominal pain, fever, rigor and diarrhoea. CT scan of the abdomen revealed a large mass at the right iliac fossa with features concerning for intra-abdominal abscess. Exploratory laparotomy confirmed the preoperative diagnosis of abscess, and a right hemicolectomy was performed. Histopathological examination of the surgical specimen was indicative of malignant melanoma, and immunohistochemical examination showed positivity to S100 protein, Melan-A, HMB-45 and vimentin. A series of postoperative clinical, laboratory and imaging examinations revealed no suspicious lesions in the skin, eye, leptomeninges or other sites. Therefore, the diagnosis of primary colonic melanoma was confirmed. Only 36 additional cases of primary colonic melanoma have been reported to date. These rare neoplasms are challenging to diagnose and usually require a multidisciplinary treatment approach, including surgery, chemotherapy and possibly immunotherapy or radiotherapy.

DOI10.1136/bcr-2017-223282
Alternate JournalBMJ Case Rep
PubMed ID29523612

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.