Δημοσίευση

Primary squamous cell carcinoma of the thyroid gland.

ΤίτλοςPrimary squamous cell carcinoma of the thyroid gland.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsSapalidis, K., Anastasiadis I., Panteli N., Strati T-M., Liavas L., Poulios C., & Kanellos I.
JournalJ Surg Case Rep
Volume2014
Issue12
Date Published2014
ISSN2042-8812
Abstract

Primary squamous cell carcinoma (SCC) of the thyroid gland is a very rare entity representing <1% of all primary carcinomas of the thyroid gland with a very poor prognosis. We report a rare case of a 65-year-old woman with SCC of the thyroid gland, emphasizing the postoperative complications and poor prognosis of these patients. Surgical excision of primary SCC of the thyroid gland when possible is the optimal therapy. Chemo- and radiotherapy rarely have place in its treatment as this malignancy has a poor response to chemotherapy and in many cases is radio-resistant. Median survival of these patients is around 6 months.

DOI10.1093/jscr/rju133
Alternate JournalJ Surg Case Rep
PubMed ID25487371
PubMed Central IDPMC4258703

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.