Δημοσίευση

Primary Subcutaneous Spindle Cell Synovial Sarcoma: First Reported Case.

ΤίτλοςPrimary Subcutaneous Spindle Cell Synovial Sarcoma: First Reported Case.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsSotiriou, S., Kotoula V., Raptou G., Pantelaion V., & Hytiroglou P.
JournalAm J Dermatopathol
Volume42
Issue5
Pagination384-386
Date Published2020 May
ISSN1533-0311
DOI10.1097/DAD.0000000000001497
Alternate JournalAm J Dermatopathol
PubMed ID31343425

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.