Δημοσίευση

Primary torsion of the greater omentum in children - a neglected cause of acute abdomen?

ΤίτλοςPrimary torsion of the greater omentum in children - a neglected cause of acute abdomen?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsValioulis, I., Tzallas D., & Kallintzis N.
JournalEur J Pediatr Surg
Volume13
Issue5
Pagination341-3
Date Published2003 Oct
ISSN0939-7248
Λέξεις κλειδιάAbdomen, Acute, Adolescent, Child, Female, Humans, Laparoscopes, Male, Omentum, Peritoneal Diseases, Torsion Abnormality
Abstract

Over a two-year period, 54 laparoscopic explorations for acute abdominal pain in children have been performed. In two cases primary torsion of the greater omentum was the underlying cause. Both patients (one boy of 13 years of age, one girl aged 8 years) were obese. The clinical picture mimicked acute appendicitis, but laparoscopic exploration showed torsion of the greater omentum which was then excised. The authors believe that primary omental torsion was underestimated, because many cases were not recognised, even during laparotomy for appendicitis. Laparoscopy permits accurate diagnosis of this disease.

DOI10.1055/s-2003-43572
Alternate JournalEur J Pediatr Surg
PubMed ID14618528

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.