Πρόγραμμα σπουδών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 1ου-3ου έτους

Το αναμορφωμένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής και από τη Σύγκλητο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Οι φοιτητές που ήδη σπουδάζουν θα ακολουθήσουν ως το τέλος των σπουδών τους το παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών. Οι φοιτητές που εγγράφονται από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μετά, για την ολοκλήρωση των σπουδών τους θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 76 υποχρεωτικά μαθήματα με σύνολο 360 ECTS (69 μαθήματα μέχρι το 10ο εξάμηνο και 7 κλινικές ασκήσεις στα εξάμηνα 11ο και 12ο) και σε 5 μαθήματα επιλογής με σύνολο 10 ECTS. Η έγκριση του Προγράμματος Σπουδών πραγματοποιήθηκε από την Συνέλευση του Τμήματος κατά την 18/18-12-2018 συνεδρίασή της και η σύνθεσή του είναι η εξής:

Tab group 1

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.