Δημοσίευση

Proliferative Fasciitis in Childhood: A Review of Clinical Data Apropos of a Case.

ΤίτλοςProliferative Fasciitis in Childhood: A Review of Clinical Data Apropos of a Case.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsSfoungaris, D., Mouravas V., Kepertis C., Lambropoulos V., & Spyridakis I.
JournalJ Clin Diagn Res
Volume11
Issue2
PaginationPD08-PD10
Date Published2017 Feb
ISSN2249-782X
Abstract

Proliferative Fasciitis (PF) is a benign lesion with histologic and clinical features overlapping with those of malignant soft tissue tumours. Its occurrence in children is considered very rare. We present a case of PF appearing as a painful, red, gradually increasing in size lesion, during a period of a few weeks, on the finger of a five-year-old boy compromising the dermis and subcutaneous tissue. We were able to locate literature on 20 paediatric PF cases, which we review. Only five of these focus on the clinical data, the rest describing mainly histological findings. It is the first reported paediatric case appearing on the finger.

DOI10.7860/JCDR/2017/24274.9444
Alternate JournalJ Clin Diagn Res
PubMed ID28384932
PubMed Central IDPMC5376853

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.