Κλινική

Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α΄ ΠΡΧ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
 
Χειρουργοί
1.Α. Κοτζάμπαση - Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.
2. Ε. Κυβρακίδης - Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
3. Σ. Νέττα - Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.
4. Ε. Ταβάκη - Επιμελήτρια B΄ Ε.Σ.Υ.
 
Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος
Βασιλιάγκου Σπυριδούλα - Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. (Χειρουργική ΜΕΘ Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής)
 
Ορθοπεδικός
Η. Ιτσιόπουλος - Επιμελητής Α΄ΕΣΥ
 
Οδοντίατρος
Χ. Χάρη - Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
 
Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι
1. Α. Ζαταγιάς
2. Α. Ιωαννίδης
3. Σ. Πανίδης
 

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Στυλιανός Αποστολίδης Καθηγητής stlsa@auth.gr
2310999366
Αντώνιος Μιχαλόπουλος Καθηγητής amichal@auth.gr
2310994914
Θεoδόσιος Παπαβραμίδης Αναπληρωτής Καθηγητής tpapavra@auth.gr
2313303258
Δανιήλ Παραμυθιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής danosprx@auth.gr
2310994784

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.