Κλινική

Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική

                                    ΜΕΛΗ Ε.Σ.Υ.
Ειδικευμένοι Χειρουργοί

 • Α. Κοτζάμπαση - Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.
 • Ε. Κυβρακίδης - Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
 • Σ. Νέττα - Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.
 • Ε. Ταβάκη - Επιμελήτρια B΄ Ε.Σ.Υ.
 • Γ. Τσακίρης - Επιμελητής Α΄ Ε.Σ.Υ.

Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος

 • Βασιλιάγκου Σπυριδούλα - Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.

Ορθοπεδικός

 • Η. Ιτσιόπουλος - Επιμελητής Α΄ΕΣΥ

Οδοντίατρος

 • Χ. Χάρη - Διευθυντής Ε.Σ.Υ.

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

 • Α. Ζαταγιάς
 • Α. Ιωαννίδης
 • Σ. Πανίδης
 • Ι. Πλιάκος

Προϊστάμενος Τμήματος

 • Γ. Μόσχου

Προϊστάμενος Μ.Ε.Π

 • Α. Λυγκοβανλή

 

Μέλη

Βαθμίδα
Στυλιανός Αποστολίδης Καθηγητής stlsa@auth.gr
2310999366
Αντώνιος Μιχαλόπουλος Καθηγητής amichal@auth.gr
2310994914
Θεoδόσιος Παπαβραμίδης Αναπληρωτής Καθηγητής tpapavra@auth.gr
2313303258
Δανιήλ Παραμυθιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής danosprx@auth.gr
2310994784

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.