Δημοσίευση

Psoriatic arthritis due to nivolumab administration a case report and review of the literature.

ΤίτλοςPsoriatic arthritis due to nivolumab administration a case report and review of the literature.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsSapalidis, K., Kosmidis C., Michalopoulos N., Koulouris C., Mantalobas S., Giannakidis D., Munteanu A., Surlin V., Laskou S., Zarogoulidis P., Drougas D., Sardeli C., Karapantzou C., Karapantzos I., Hohenforst-Schmidt W., Huang H., & Kesisoglou I.
JournalRespir Med Case Rep
Volume23
Pagination182-187
Date Published2018
ISSN2213-0071
Abstract

Nowadays we have novel equipment for lung cancer diagnosis, however; due to lack of symptoms, lung cancer is still diagnosed at a late stage. Currently we have the following therapies for non-small cell lung cancer: a) non-specific cytotoxic agents, b) targeted therapies and c) immunotherapy. Each therapy has its own advantages and adverse effects. In the current case we will present a rare case of psoriacic arthritis that was presented after two cycles of nivolumab administration and we will also present a review of the literature.

DOI10.1016/j.rmcr.2018.03.001
Alternate JournalRespir Med Case Rep
PubMed ID29719813
PubMed Central IDPMC5925971

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.