Δημοσίευση

Pulmonary metastasis in a 65-year-old man with mandibular ameloblastoma: a case report and review of the literature.

ΤίτλοςPulmonary metastasis in a 65-year-old man with mandibular ameloblastoma: a case report and review of the literature.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsGeorgakas, I., Lazaridou M., Dimitrakopoulos I., Tilaveridis I., Sekouli A., Papakosta D., & Kontakiotis T.
JournalJ Oral Maxillofac Surg
Volume70
Issue5
Pagination1109-13
Date Published2012 May
ISSN1531-5053
Λέξεις κλειδιάAged, Ameloblastoma, Follow-Up Studies, Humans, Lung Neoplasms, Lymphatic Metastasis, Male, Mandibular Neoplasms, Masticatory Muscles, Muscle Neoplasms, Neoplasm Invasiveness, Neoplasm Recurrence, Local, Neoplasm Staging, Skull Neoplasms, Temporal Bone
DOI10.1016/j.joms.2011.04.011
Alternate JournalJ. Oral Maxillofac. Surg.
PubMed ID21835527

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.