Δημοσίευση

Pulmonary vein anatomical variation during videothoracoscopy-assisted surgical lobectomy.

ΤίτλοςPulmonary vein anatomical variation during videothoracoscopy-assisted surgical lobectomy.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsAsouhidou, I., Karaiskos T., & Natsis K.
JournalSurg Radiol Anat
Volume39
Issue2
Pagination229-231
Date Published2017 02
ISSN1279-8517
Λέξεις κλειδιάAnatomic Variation, Bronchoscopy, Humans, Lung, Male, Middle Aged, Pneumonectomy, Postoperative Hemorrhage, Pulmonary Veins, Solitary Pulmonary Nodule, Thoracoscopy, Thoracotomy, Tomography, X-Ray Computed, Vascular Malformations
Abstract

PURPOSE: Anatomical variations of pulmonary veins, even though not rare, have important role, especially in patients undergoing lung surgery. We present a case of a single common pulmonary venous drainage of the left upper and lower lobe of the lung.METHOD/RESULT: The common trunk of the left superior and inferior pulmonary vein was misidentified as an inferior pulmonary vein, and it was transected during surgery.CONCLUSION: The surgeon must always be aware of this anomaly and carefully verify the normal anatomical structures before dividing them while performing an upper or lower lobectomy.

DOI10.1007/s00276-016-1719-5
Alternate JournalSurg Radiol Anat
PubMed ID27338938

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.