Δημοσίευση

Pupillometric characteristics in patients with choroidal neovascularization due to age-related macular degeneration.

ΤίτλοςPupillometric characteristics in patients with choroidal neovascularization due to age-related macular degeneration.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsBrozou, C., Fotiou D., Androudi S., Theodoridou E., Giantselidis C., Alexandridis A., & Brazitikos P.
JournalEur J Ophthalmol
Volume19
Issue2
Pagination254-62
Date Published2009 Mar-Apr
ISSN1120-6721
Λέξεις κλειδιάChoroidal Neovascularization, Dark Adaptation, Diagnostic Techniques, Ophthalmological, Humans, Light, Macular Degeneration, Pupil, Pupil Disorders, Reflex, Pupillary
Abstract

PURPOSE: To study the pupillary light reflex in patients with choroidal neovascularization due to age-related macular degeneration (AMD).METHODS: The study included 15 patients with AMD and 15 control subjects. A full recording of the pupil's reaction to light was registered and the following eight parameters were measured and reported: baseline pupil (R1), latency (T1), minimum pupil radius (R2), amplitude (AMP), maximum constriction velocity (VCmax), maximum constriction acceleration (ACmax), time for maximum velocity (T2), and time for maximum constriction (T3).RESULTS: All variables measured presented alterations in the AMD group and a number of them were significantly reduced in the AMD group.CONCLUSIONS: The presence of neovascular AMD significantly affects the pupil's response to light stimulus when compared to normal subjects.

Alternate JournalEur J Ophthalmol
PubMed ID19253243

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.