Δημοσίευση

Racial discrimination in combination with stigma for mental illness and dysfunctional Greek police and justice: A case report which summarizes the problems in Greek society and public administration.

ΤίτλοςRacial discrimination in combination with stigma for mental illness and dysfunctional Greek police and justice: A case report which summarizes the problems in Greek society and public administration.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsFountoulakis, K. N., Diakogiannis I., & Nimatoudis I.
JournalInt J Soc Psychiatry
Volume65
Issue2
Pagination180
Date Published2019 03
ISSN1741-2854
Λέξεις κλειδιάGreece, Humans, Panic Disorder, Police, Racism, Social Stigma
DOI10.1177/0020764018820055
Alternate JournalInt J Soc Psychiatry
PubMed ID30582390

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.