Δημοσίευση

A Rare Case of Posterior Tibial Artery Hypoplasia and Fibular Artery Enlargement and their Impact on the Arterial Supply of Posterior Crural Region.

ΤίτλοςA Rare Case of Posterior Tibial Artery Hypoplasia and Fibular Artery Enlargement and their Impact on the Arterial Supply of Posterior Crural Region.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsPiagkou, M., Kapetanakis S., Tsakotos G., Samolis A., Anastasopoulos N., & Natsis K.
JournalFolia Med (Plovdiv)
Volume61
Issue3
Pagination467-471
Date Published2019 Sep 30
ISSN1314-2143
Λέξεις κλειδιάAged, Fibula, Humans, Hypertrophy, Male, Popliteal Artery, Tibial Arteries
Abstract

BACKGROUND: Detailed knowledge of the popliteal artery division and possible anatomical variants is of paramount importance for vascular surgery.AIM: The aim of the current study was to highlight a rare unilateral case of posterior tibial artery hypoplasia.MATERIALS AND METHODS: A dissection was performed at the posterior surface of the tibia in a 78-year-old Caucasian male cadaver of Greek origin.RESULTS: The findings were consistent with unilateral posterior tibial artery hypoplasia and fibular artery enlargement. The variant fibular artery supplied the posterior surface of the distal leg and foot. Clinical implications of the fibular artery dominance are discussed.CONCLUSIONS: Rare anatomical variants of the tibial artery are of clinical significance to maximize safety and minimize intraoperative complications.

DOI10.3897/folmed.61.e39414
Alternate JournalFolia Med (Plovdiv)
PubMed ID32337936

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.