Δημοσίευση

Rationale and design of a prospective, single-arm trial for the evaluation of safety and feasibility of large thrombus burden aspiration in the context of ST elevation myocardial infarction.

ΤίτλοςRationale and design of a prospective, single-arm trial for the evaluation of safety and feasibility of large thrombus burden aspiration in the context of ST elevation myocardial infarction.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsKaragiannidis, E., Sofidis G., Stalikas N., Kartas A., Kangelidis I., Barmpas A., Deligiannis G., Daskalaki P., Karvounis H., Sianos G., Koletsa T., Hytiroglou P., Keklikoglou K., & Chatzinikolaou E.
JournalHellenic J Cardiol
Date Published2020 Apr 15
ISSN2241-5955
DOI10.1016/j.hjc.2020.04.002
Alternate JournalHellenic J Cardiol
PubMed ID32304820

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.