Δημοσίευση

Reactivation of occult hepatitis B virus infection, following treatment of refractory rheumatoid arthritis with abatacept.

ΤίτλοςReactivation of occult hepatitis B virus infection, following treatment of refractory rheumatoid arthritis with abatacept.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsGermanidis, G., Hytiroglou P., Zakalka M., & Settas L.
JournalJ Hepatol
Volume56
Issue6
Pagination1420-1
Date Published2012 Jun
ISSN1600-0641
Λέξεις κλειδιάAged, Antirheumatic Agents, Arthritis, Rheumatoid, Female, Hepatitis B, Hepatitis B virus, Humans, Immunoconjugates, Virus Activation
DOI10.1016/j.jhep.2011.10.011
Alternate JournalJ. Hepatol.
PubMed ID22127282

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.