Δημοσίευση

Real-life efficacy and safety of secukinumab: results from a tertiary hospital in Greece.

ΤίτλοςReal-life efficacy and safety of secukinumab: results from a tertiary hospital in Greece.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsTsentemeidou, A., Sotiriou E., Vakirlis E., Sideris N., Papadimitriou I., Lazaridou E., & Ioannides D.
JournalJ Eur Acad Dermatol Venereol
Volume33
Issue2
Paginatione50-e51
Date Published2019 Feb
ISSN1468-3083
Λέξεις κλειδιάAged, Antibodies, Monoclonal, Humanized, Dermatologic Agents, Female, Greece, Humans, Male, Middle Aged, Psoriasis, Retrospective Studies, Tertiary Care Centers
DOI10.1111/jdv.15165
Alternate JournalJ Eur Acad Dermatol Venereol
PubMed ID29959803

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.