Δημοσίευση

Reconstruction of Neglected Flexor Hallucis Longus Tendon Rupture: A Case Report.

ΤίτλοςReconstruction of Neglected Flexor Hallucis Longus Tendon Rupture: A Case Report.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsAnastasopoulos, N., Paraskevas G., Lazaridis N., & Natsis K.
JournalJ Foot Ankle Surg
Volume57
Issue6
Pagination1256-1258
Date Published2018 Nov - Dec
ISSN1542-2224
Λέξεις κλειδιάHallux, Humans, Male, Middle Aged, Reconstructive Surgical Procedures, Rupture, Tendon Injuries, Time-to-Treatment
Abstract

Isolated rupture of the flexor hallucis longus tendon is an unusual injury. We present the case of a neglected flexor hallucis longus tendon closed traumatic rupture at the plantar aspect of the first phalangeal head of the great toe in a middle-age male. The injury occurred while he was dancing. Because end-to-end tendon suture was impossible, the ensuing gap was repaired using a free plantaris tendon graft. We present the operative repair benefit of the flexor hallucis longus tendon rupture to regain the function and strength of the interphalangeal joint of the hallux, avoid extension of the distal phalanx, and maintain the longitudinal arch of the foot.

DOI10.1053/j.jfas.2018.03.041
Alternate JournalJ Foot Ankle Surg
PubMed ID29937339

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.