Δημοσίευση

Reconstruction of skin avulsion injuries of the upper extremity with integra® dermal regeneration template and skin grafts in a single-stage procedure

ΤίτλοςReconstruction of skin avulsion injuries of the upper extremity with integra® dermal regeneration template and skin grafts in a single-stage procedure
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsDemiri, E., Papaconstantinou A., Dionyssiou D., Dionyssopoulos A., Kaidoglou K., & Efstratiou I.
JournalArchives of Orthopaedic and Trauma Surgery
Volume13331419204263215811737335233253863361136312710828
Issue116214637 Suppl3316712351Suppl 112
Pagination1521 - 1526
Date PublishedJan-11-2013
ISSN0936-8051
URLhttp://link.springer.com/10.1007/s00402-013-1834-2http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00402-013-1834-2
DOI10.1007/s00402-013-1834-2
Short TitleArch Orthop Trauma Surg

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.