Δημοσίευση

Reduced expression of L-selectin in T-cells correlates with relative lymphocyte increase in patients with RRMS treated with natalizumab - functional implication towards PML risk

ΤίτλοςReduced expression of L-selectin in T-cells correlates with relative lymphocyte increase in patients with RRMS treated with natalizumab - functional implication towards PML risk
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsBoziki, M. Kleopatra, Karapanayotides T., Papadopoulos G., Lagoudaki R., Melo P., Bakirtzis C., Nikolaidis I., Gounari E., Tsavdaridou V., Skoura L., Afrantou T., Tatsi T., Grigoriadou E., Polyzoidou E., Mandoras N., Giantzi V., Fountzila A. Kalogera -, Ioannidis P., Parissis D., Pelidou S-H., Zoidou S., & Grigoriadis N.
JournalNeurological Research
Volume42811574
Issue3133
Pagination209 - 221
Date PublishedMar-03-2020
ISSN0161-6412
URLhttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01616412.2020.1722913https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01616412.2020.1722913
DOI10.1080/01616412.2020.1722913
Short TitleNeurological Research

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.