Δημοσίευση

Regarding giant submandibular gland mucoceles.

ΤίτλοςRegarding giant submandibular gland mucoceles.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsMarkou, K., Dova S., Krommydas A., Blioskas S., Psillas G., & Karkos P. D.
JournalAm J Otolaryngol
Volume36
Issue4
Pagination617
Date Published2015 Jul-Aug
ISSN1532-818X
Λέξεις κλειδιάHumans, Male, Mucocele, Postoperative Complications, Submandibular Gland Diseases
DOI10.1016/j.amjoto.2015.02.006
Alternate JournalAm J Otolaryngol
PubMed ID25979132

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.