Δημοσίευση

Regression of cirrhosis during treatment with tenofovir disoproxil fumarate for chronic hepatitis B: a 5-year open-label follow-up study.

ΤίτλοςRegression of cirrhosis during treatment with tenofovir disoproxil fumarate for chronic hepatitis B: a 5-year open-label follow-up study.
Publication TypeJournal Article
AuthorsMarcellin, P., Gane E., Buti M., Afdhal N., Sievert W., Jacobson I. M., Washington M. Kay, Germanidis G., Flaherty J. F., Schall R. Aguilar, Bornstein J. D., Kitrinos K. M., G Subramanian M., McHutchison J. G., & E Heathcote J.
PubMed ID23234725

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.