Δημοσίευση

Reply letter about: factors associated with poor adherence to vaccination against hepatitis viruses, streptococcus pneumoniae and seasonal influenza in HIV-infected adults.

ΤίτλοςReply letter about: factors associated with poor adherence to vaccination against hepatitis viruses, streptococcus pneumoniae and seasonal influenza in HIV-infected adults.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsTsachouridou, O., Georgiou A., Naoum S., Vasdeki D., Papagianni M., Kotoreni G., Forozidou E., Tsoukra P., Gogou C., Chatzidimitriou D., Skoura L., Zebekakis P., & Metallidis S.
JournalHum Vaccin Immunother
Volume15
Issue2
Pagination307-308
Date Published2019
ISSN2164-554X
Λέξεις κλειδιάAdult, Hepatitis Viruses, HIV, Humans, Influenza, Human, Seasons, Streptococcus pneumoniae, Vaccination
DOI10.1080/21645515.2018.1549454
Alternate JournalHum Vaccin Immunother
PubMed ID30513243
PubMed Central IDPMC6422467

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.