Δημοσίευση

In response to Double-blind, placebo-controlled study with alginate suspension for laryngopharyngeal reflux disease.

ΤίτλοςIn response to Double-blind, placebo-controlled study with alginate suspension for laryngopharyngeal reflux disease.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsLechien, J. R., Karkos P. D., Harmegnies B., & Saussez S.
JournalLaryngoscope
Date Published2018 Mar 30
ISSN1531-4995
DOI10.1002/lary.27185
Alternate JournalLaryngoscope
PubMed ID29603239

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.