Δημοσίευση

Response to "Re: Urethral plate grafting improves the results of tubularized incised plate urethroplasty in primary hypospadias".

ΤίτλοςResponse to "Re: Urethral plate grafting improves the results of tubularized incised plate urethroplasty in primary hypospadias".
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsMouravas, V., & Sfoungaris D.
JournalJ Pediatr Urol
Volume10
Issue4
Pagination781-2
Date Published2014 Aug
ISSN1873-4898
Λέξεις κλειδιάForeskin, Humans, Hypospadias, Male, Reconstructive Surgical Procedures, Surgical Flaps, Urethra, Urologic Surgical Procedures, Male
DOI10.1016/j.jpurol.2014.02.015
Alternate JournalJ Pediatr Urol
PubMed ID24768520

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.