Δημοσίευση

A retroesophageal right subclavian artery in association with a thyroid ima artery: case report, clinical impact and review of the literature.

ΤίτλοςA retroesophageal right subclavian artery in association with a thyroid ima artery: case report, clinical impact and review of the literature.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsNatsis, K., Lazaridis N., Gkiouliava A., Didagelos M., & Piagkou M.
JournalFolia Morphol (Warsz)
Date Published2015 Sep 18
ISSN0015-5659
Abstract

A 37 year-old female Caucasian cadaver with an aberrant right subclavian artery extended from the left side of the aortic arch and following a retroesophageal course is presented. A non-recurrent right laryngeal nerve and a thyroid ima artery arising from the lower part of the middle third of the right common carotid artery coexisted. The brachiocephalic trunk was absent, while both common carotid arteries and left subclavian artery followed their normal course. The aim of the current study is to highlight the clinical impact of the above abnormalities providing useful and practically applicable knowledge to interventional clinicians, thoracic and neck surgeons, since the vast majority of documented cases with an arteria lusoria are clinically silent and in most cases discovered incidentally. Clinical manifestations such as dysphagia, chronic cough, and acute ischemia to the right upper limb may occur, leading to misinterpretation in radiographic examination and complications during neck and thoracic surgery. Review of the literature was also performed and the embryological background of the aberration is highlighted.

DOI10.5603/FM.a2015.0080
Alternate JournalFolia Morphol. (Warsz)
PubMed ID26383509

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.