Δημοσίευση

Reversed midgut rotation in a neonate: case report with a brief review of the literature.

ΤίτλοςReversed midgut rotation in a neonate: case report with a brief review of the literature.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsValioulis, I., Anagnostopoulos D., & Sfougaris D.
JournalJ Pediatr Surg
Volume32
Issue4
Pagination643-5
Date Published1997 Apr
ISSN0022-3468
Λέξεις κλειδιάCongenital Abnormalities, Humans, Infant, Newborn, Intestines, Male
Abstract

The authors report a case of reversed rotation of the midgut in a neonate and review the embryology, the clinical and radiographic findings, and the operative techniques. They also present radiographs of their case, which are the first ever published of a neonate with this retroarterial type of reversed rotation.

DOI10.1016/s0022-3468(97)90730-2
Alternate JournalJ Pediatr Surg
PubMed ID9126777

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.