Δημοσίευση

Review article: Update on current and emergent data on hepatopulmonary syndrome

ΤίτλοςReview article: Update on current and emergent data on hepatopulmonary syndrome
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsSoulaidopoulos, S., Cholongitas E., Giannakoulas G., Vlachou M., & Goulis I.
JournalWorld Journal of Gastroenterology
Volume24
Issue12
Pagination1285 - 1298
Date PublishedApr-03-2020
ISSN1007-9327
URLhttp://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i12/1285.htmhttp://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i12/1285.htmhttp://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i12/1285.htmhttp://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i12/1285.htm
DOI10.3748/wjg.v24.i12.1285
Short TitleWJG

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.