Δημοσίευση

Revision breast and chest wall reconstruction in Poland and pectus excavatum following implant complication using free deep inferior epigastric perforator flap.

ΤίτλοςRevision breast and chest wall reconstruction in Poland and pectus excavatum following implant complication using free deep inferior epigastric perforator flap.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsDionyssiou, D., Demiri E., Batsis G., & Pavlidis L.
JournalIndian J Plast Surg
Volume48
Issue1
Pagination85-8
Date Published2015 Jan-Apr
ISSN0970-0358
Abstract

This study aims to present the case of a female patient with Poland's syndrome and pectus excavatum deformity who underwent breast and chest wall reconstruction with a pre-shaped free deep inferior epigastric perforator flap. A 57-year-old female patient with Poland's syndrome and pectus excavatum presented with a Baker III capsular contracture following a previously performed implant-based right breast reconstruction. After a chest and abdominal CT angiography, she was staged as 2A1 chest wall deformity according to Park's classification and underwent implant removal and capsulectomy, followed by a pre-shaped free abdominal flap transfer, providing both breast reconstruction and chest wall deformity correction in a single stage operation. Post-operative course was uneventful, and the aesthetic result remains highly satisfactory 24 months after surgery. Deep inferior epigastric free flap represents an interesting reconstructive solution when treating Poland's syndrome female patients with chest wall and breast deformities.

DOI10.4103/0970-0358.155277
Alternate JournalIndian J Plast Surg
PubMed ID25991894
PubMed Central IDPMC4413498

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.