Δημοσίευση

Richter's hernia in a 5-mm trocar site.

ΤίτλοςRichter's hernia in a 5-mm trocar site.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsChorti, A., AbuFarha S., Michalopoulos A., & Papavramidis T. S.
JournalSAGE Open Med Case Rep
Volume7
Pagination2050313X18823413
Date Published2019
ISSN2050-313X
Abstract

We present an unusual case of a trocar site incision hernia at a 5-mm trocar port occurring approximately 2 weeks post-operatively after a laparoscopic cholecystectomy. The patient, in her mid-60s, reported diffuse abdominal pain, constipation, nausea and vomiting. An abdominal X-ray demonstrated dilated small bowel loops with gas-fluid levels. Abdominal computed tomography revealed the small bowel herniation through the 5-mm port site. Laparotomy confirmed a Richter's hernia of the small bowel in the fascia defect. This case highlights the necessity to examine and investigate any complaint post-operatively and deliberate its possible significance. Furthermore, it demonstrates that, even during a normal recovery period for a patient without any underlying disease or risk factors, a rare complication could still develop in a delayed fashion multiple days post-operatively from a laparoscopic procedure. High clinical suspicion is essential in order to avoid further deterioration of the patient condition and optimal treatment.

DOI10.1177/2050313X18823413
Alternate JournalSAGE Open Med Case Rep
PubMed ID30719305
PubMed Central IDPMC6349989

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.