Δημοσίευση

Risk factors for carbapenem resistance and outcomes when treating bloodstream infections in a paediatric intensive care unit.

ΤίτλοςRisk factors for carbapenem resistance and outcomes when treating bloodstream infections in a paediatric intensive care unit.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsDarda, V. Magdalini, Iosifidis E., Antachopoulos C., Volakli E., Haidich A. Bettina, Vagdatli E., Sdougka M., & Roilides E.
JournalActa Paediatr
Volume108
Issue10
Pagination1923-1924
Date Published2019 10
ISSN1651-2227
Λέξεις κλειδιάAdolescent, Bacteremia, beta-Lactam Resistance, Carbapenems, Child, Child, Preschool, Female, Humans, Infant, Intensive Care Units, Pediatric, Male, Retrospective Studies
DOI10.1111/apa.14923
Alternate JournalActa Paediatr
PubMed ID31265146

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.