Δημοσίευση

Rodent models of obesity.

ΤίτλοςRodent models of obesity.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsDoulberis, M., Papaefthymiou A., Polyzos S. A., Katsinelos P., Grigoriadis N., Srivastava D. S., & Kountouras J.
JournalMinerva Endocrinol
Volume45
Issue3
Pagination243-263
Date Published2020 Sep
ISSN1827-1634
Abstract

Obese or overweight people exceed one-third of the global population and obesity along with diabetes mellitus consist basic components of metabolic syndrome, both of which are known cardio-cerebrovascular risk factors with detrimental consequences. These data signify the pandemic character of obesity and the necessity for effective treatments. Substantial advances have been accomplished in preclinical research of obesity by using animal models, which mimic the human disease. In particular, rodent models have been widely used for many decades with success for the elucidation of the pathophysiology of obesity, since they share physiological and genetic components with humans and appear advantageous in their husbandry. The most representative rodents include the laboratory mouse and rat. Within this review, we attempted to consolidate the most widely used mice and rat models of obesity and highlight their strengths as well as weaknesses in a critical way. Our aim was to bridge the gap between laboratory facilities and patient's bed and help the researcher find the appropriate animal model for his/her obesity research. This tactful selection of the appropriate model of obesity may offer more translational derived results. In this regard, we included, the main diet induced models, the chemical/mechanical ones, as well as a selection of monogenic or polygenic models.

DOI10.23736/S0391-1977.19.03058-X
Alternate JournalMinerva Endocrinol
PubMed ID31738033

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.