Δημοσίευση

The role of endothelium and endogenous vasoactive substances in sepsis.

ΤίτλοςThe role of endothelium and endogenous vasoactive substances in sepsis.
Publication TypeJournal Article
AuthorsKotsovolis, G., & Kallaras K.
PubMed ID20596262
PubMed Central IDPMC2895286

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.