Δημοσίευση

The role of P53 and Bcl-2 proteins in 7, 12-dimethylbenz-(a)-anthracene-induced tumor growth.

ΤίτλοςThe role of P53 and Bcl-2 proteins in 7, 12-dimethylbenz-(a)-anthracene-induced tumor growth.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsMiliaras, S., Anogeianaki A., Kefala V., Miliaras D., Kokaraki G., Koutsonikolas D., Liangouris J., & Anogianakis G.
JournalJ Biol Regul Homeost Agents
Volume25
Issue3
Pagination359-64
Date Published2011 Jul-Sep
ISSN0393-974X
Λέξεις κλειδιά9,10-Dimethyl-1,2-benzanthracene, Animals, Carcinogens, Female, Mammary Neoplasms, Experimental, Proto-Oncogene Proteins c-bcl-2, Rats, Rats, Sprague-Dawley, Tumor Suppressor Protein p53
Abstract

7, 12- Dimethylbenz-(a)-anthracene (DMBA) has been used for a long time to induce rat mammary gland carcinogenesis. In a previous paper we described the effects of diet, of non-steroidal anti-inflammatory drugs and the combination of these two factors on breast cancer. We also pointed out that DMBA tumor generating process is still poorly understood. The present study attempts to explore whether P53 or the pro-apoptotic protein Bcl-2 are potential targets of DMBA in its induction of breast tumors in the Sprague-Dawley rat breast tumorigenesis model. Our results indicate that the DBMA-induced tumors are apparently the result of P53 inactivation. This inactivation results in tumorigenesis, probably aided by the absence of Bcl-2 in the tumor cells of the Sprague-Dawley rat animal model. We discuss the potential mechanisms by which P53 inactivation results in tumorigenesis.

Alternate JournalJ. Biol. Regul. Homeost. Agents
PubMed ID22023760

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.