Δημοσίευση

Rosacea and links and risks.

ΤίτλοςRosacea and links and risks.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsLazaridou, E., Korfitis C., Kemanetzi C., Sotiriou E., Apalla Z., Vakirlis E., Fotiadou C., Lallas A., & Ioannides D.
JournalClin Cosmet Investig Dermatol
Volume10
Pagination305-310
Date Published2017
ISSN1178-7015
Abstract

Rosacea is a chronic skin disease characterized by facial erythema and telangiectasia. Despite the fact that many hypotheses have been proposed, its etiology remains unknown. In the present review, the possible link and clinical significance of in the pathogenesis of rosacea are being sought. A PubMed and Google Scholar search was performed using the terms "rosacea", "H.pylori", "gastrointestinal disorders and H.pylori", "microorganisms and rosacea", "pathogenesis and treatment of rosacea", and "risk factors of rosacea", and selected publications were studied and referenced in text. Although a possible pathogenetic link between and rosacea is advocated by many authors, evidence is still interpreted differently by others. We conclude that further studies are needed in order to fully elucidate the pathogenesis of rosacea.

DOI10.2147/CCID.S121117
Alternate JournalClin Cosmet Investig Dermatol
PubMed ID28848358
PubMed Central IDPMC5556181

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.