Δημοσίευση

Is routine reinforcement of the posterior inguinal wall necessary for laparoscopic inguinal hernia repair in children? Comment to: Technical refinement of mini-laparoscopic hernia repair in infants and children. Tsai YC, Da Lin C, Chueh SC (2014) Hernia,

ΤίτλοςIs routine reinforcement of the posterior inguinal wall necessary for laparoscopic inguinal hernia repair in children? Comment to: Technical refinement of mini-laparoscopic hernia repair in infants and children. Tsai YC, Da Lin C, Chueh SC (2014) Hernia,
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsMouravas, V., & Sfoungaris D.
JournalHernia
Volume19
Issue4
Pagination605-6
Date Published2015 Aug
ISSN1248-9204
Λέξεις κλειδιάFemale, Hernia, Inguinal, Herniorrhaphy, Humans, Male
DOI10.1007/s10029-015-1394-1
Alternate JournalHernia
PubMed ID26025635

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.