Δημοσίευση

Rupture of right hepatic duct into hydatid cyst.

ΤίτλοςRupture of right hepatic duct into hydatid cyst.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsMichalopoulos, N., Laskou S., Papavramidis T. S., Pliakos I., Kotidis E., Kesisoglou I., & Papavramidis S. T.
JournalJ Korean Med Sci
Volume27
Issue8
Pagination953-6
Date Published2012 Aug
ISSN1598-6357
Λέξεις κλειδιάBilirubin, Cholangiopancreatography, Magnetic Resonance, Cholecystectomy, Choledocholithiasis, Common Bile Duct, Echinococcosis, Hepatic, Female, Gallstones, Hepatic Duct, Common, Humans, Jaundice, Obstructive, Middle Aged, Rupture, Tomography, X-Ray Computed
Abstract

Echinococcal disease can develop anywhere in the human body. The liver represents its most frequent location. Hepatic hydatid cysts may rupture into the biliary tract, thorax, peritoneum, viscera, digestive tract or skin. We report a rare case with rupture of the right hepatic duct into a hydatid cyst in a woman with known hydatid disease and choledocholithiasis. The increased intra-luminal pressure in the biliary tree caused the rupture into the adjacent hydatid cyst. The creation of the fistula between the right hepatic duct and the hydatid cyst decompressed the biliary tree, decreased the bilirubin levels and offered a temporary resolution of the obstructive jaundice. Rupture of a hydatid cyst into the biliary tree usually leads to biliary colic, cholangitis and jaundice. However, in case of obstructive jaundice due to choledocholithiasis, it is possible that the cyst may rupture by other way around while offering the patient a temporary relief from his symptoms.

DOI10.3346/jkms.2012.27.8.953
Alternate JournalJ. Korean Med. Sci.
PubMed ID22876065
PubMed Central IDPMC3410246

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.