Δημοσίευση

Safety and efficacy of chloral hydrate for procedural sedation in paediatric ophthalmology: a systematic review and meta-analysis.

ΤίτλοςSafety and efficacy of chloral hydrate for procedural sedation in paediatric ophthalmology: a systematic review and meta-analysis.
Publication TypeJournal Article
AuthorsMataftsi, A., Malamaki P., Prousali E., Riga P., Lathyris D., Chalvatzis N. T., & Haidich A-B.
PubMed ID28242616

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.