Δημοσίευση

Safety of a New Synbiotic Starter Formula.

ΤίτλοςSafety of a New Synbiotic Starter Formula.
Publication TypeJournal Article
AuthorsVandenplas, Y., Analitis A., Tziouvara C., Kountzoglou A., Drakou A., Tsouvalas M., Mavroudi A., & Xinias I.
PubMed ID29026733
PubMed Central IDPMC5636933

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.