Δημοσίευση

Scabies escaping detection until dermoscopy was applied.

ΤίτλοςScabies escaping detection until dermoscopy was applied.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsLallas, A., Apalla Z., Lazaridou E., Sotiriou E., Vakirlis E., & Ioannides D.
JournalDermatol Pract Concept
Volume7
Issue1
Pagination49-50
Date Published2017 Jan
ISSN2160-9381
Abstract

Dermoscopy is already considered a fairly established method for diagnosing scabies. This is because dermoscopy enables the visualization both of the burrow and the mite itself, forming the so-called "jet with a contrail" structure. In the present report we present an extraordinary case of a patient with scabies lesions on the face and neck, which was misdiagnosed during sequential visits and underwent unnecessary surgical diagnostic procedures. Finally, the diagnostic problem was solved when dermoscopy was applied.

DOI10.5826/dpc.0701a09
Alternate JournalDermatol Pract Concept
PubMed ID28243495
PubMed Central IDPMC5315041

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.