Δημοσίευση

Scar tissue to lung cancer; pathways and treatment.

ΤίτλοςScar tissue to lung cancer; pathways and treatment.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsSapalidis, K., Sardeli C., Pavlidis E., Koimtzis G., Koulouris C., Michalopoulos N., Mantalovas S., Tsiouda T., Passos I., Kosmidis C., Giannakidis D., Surlin V., Katsaounis A., Alexandrou V., Amaniti A., Zarogoulidis P., Huang H., Li Q., Mogoanta S., & Kesisoglou I.
JournalJ Cancer
Volume10
Issue4
Pagination810-818
Date Published2019
ISSN1837-9664
Abstract

Lung cancer still remains diagnosed at a late stage although we have novel diagnostic techniques at our disposal. However; for metastatic disease we have novel therapies based on pharmacogenomics. Tumor heterogenity provides us different treatments. There are several reasons for carcinogenesis; fibrosis and scar tissue provides an environment that induces malignancy. In the current review we will try and elucidate the pathways involved from scar tissue to carcinogenesis.

DOI10.7150/jca.30300
Alternate JournalJ Cancer
PubMed ID30854086
PubMed Central IDPMC6400809

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.