Δημοσίευση

Senile-onset Tourette Syndrome: A Case Report.

ΤίτλοςSenile-onset Tourette Syndrome: A Case Report.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsFountoulakis, K. N., Karakasi M-V., Nimatoudis I., & Kimiskidis V.
JournalPsychiatr Danub
Volume32
Issue2
Pagination214-216
Date Published2020 Summer
ISSN0353-5053
DOI10.24869/psyd.2020.214
Alternate JournalPsychiatr Danub
PubMed ID32796787

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.