Δημοσίευση

Severe Extravasation Injuries in Neonates: A Report of 34 Cases

ΤίτλοςSevere Extravasation Injuries in Neonates: A Report of 34 Cases
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsKostogloudis, N., Demiri E., Tsimponis A., Dionyssiou D., Ioannidis S., Chatziioannidis I., & Nikolaidis N.
JournalPediatric Dermatology
Volume32466421971111825715891002251212212930313716725463107
Issue6Suppl
Pagination830 - 835
Date PublishedJan-11-2015
URLhttp://doi.wiley.com/10.1111/pde.2015.32.issue-6http://doi.wiley.com/10.1111/pde.12664https://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fpde.12664
DOI10.1111/pde.2015.32.issue-610.1111/pde.12664
Short TitlePediatr Dermatol

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.