Δημοσίευση

A simple and effective combined method for the management of postrhinoplasty ecchymosis and edema.

ΤίτλοςA simple and effective combined method for the management of postrhinoplasty ecchymosis and edema.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsDionyssiou, D., Annacontini L., Armenio A., & Demiri E.
JournalPlast Reconstr Surg
Volume121
Issue6
Pagination2176; author reply 2176-7
Date Published2008 Jun
ISSN1529-4242
Λέξεις κλειδιάDrug Administration Schedule, Drug Therapy, Combination, Ecchymosis, Edema, Epinephrine, Follow-Up Studies, Humans, Injections, Intralesional, Lidocaine, Postoperative Complications, Rhinoplasty, Treatment Outcome
DOI10.1097/PRS.0b013e31817073a1
Alternate JournalPlast. Reconstr. Surg.
PubMed ID18520917

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.